một vật có khối lượng 9594. Người ta đo thể tích của vật là 1,23 m khối a. xác định khối lượng giêng của vật b. trọng lượng giêng của vật là bao nhi

Question

một vật có khối lượng 9594. Người ta đo thể tích của vật là 1,23 m khối
a. xác định khối lượng giêng của vật
b. trọng lượng giêng của vật là bao nhiêu

in progress 0
Rose 1 tháng 2021-11-10T20:48:48+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:50:12+00:00

  Đáp án:

   

  tóm tắt:

  m=9594kg

  v=1,23m^3

  D=…kg/m^3

  d=…N/m^3

  a.khối lượng riêng của vật là:

  D=m:v=9594:1,23=7800kg/m^3

  b.trọng lượng riêng của vật là:

  d=D.10=7800.10=78000N/m^3

  đáp số:D=7800kg/m^3

  d=78000N/m^3

   

  0
  2021-11-10T20:50:18+00:00

  Đáp án:

   D=7800kg/m^3

  Giải thích các bước giải

  a> 
  \[D = \frac{m}{V} = \frac{{9594}}{{1,23}} = 7800kg/{m^3}\]

  b> \[d = D.10 = 78000N/{m^3}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )