một vật có khối lượng m=200g ở độ cao 50m so với mặt đất được ném ngang với vận tốc ban đầu v=5m/s, lấy g=10m/s^2. a. Tính cơ năng tại vị trí ban đầu

Question

một vật có khối lượng m=200g ở độ cao 50m so với mặt đất được ném ngang với vận tốc ban đầu v=5m/s, lấy g=10m/s^2.
a. Tính cơ năng tại vị trí ban đầu,
b. sau thời gian 0,5s vật được ném, vận tốc của vật bằng bao nhiêu

in progress 0
Peyton 6 ngày 2021-09-09T13:55:56+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:57:30+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.{\rm{W}} = 102,5J\\
  b.v = 0m/s
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

   a.

  Cơ năng tại vị trí ban đầu của vật là:

  \({\rm{W}} = mgh + \frac{1}{2}m{v_0}^2 = 0,2.10.50 + \frac{1}{2}.0,{2.5^2} = 102,5J\)

  b.

  Quảng đường vật đi được sau khi ném 0,5s là:

  \(s = {v_0}t + \frac{1}{2}g{t^2} = 5.0,5 + \frac{1}{2}.( – 10).0,{5^2} = 1,25m\)

  Vận tốc của vật lúc đó là:

  \({v^2} – v_0^2 = 2gs \Rightarrow v = \sqrt {v_0^2 + 2gs}  = \sqrt {{5^2} + 2.( – 10).1,25}  = 0m/s\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )