Một vật có khối lượng m = 5kg đặt ở độ cao 5m. Lấy g = 10m/s^2 a. Tính cơ năng của vật. Chọn gốc thế năng tại mặt đất b. tính vận tốc của vật ở độ cao

Question

Một vật có khối lượng m = 5kg đặt ở độ cao 5m. Lấy g = 10m/s^2
a. Tính cơ năng của vật. Chọn gốc thế năng tại mặt đất
b. tính vận tốc của vật ở độ cao 5m khi thả rơi không vận tốc đầu

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-09-13T13:18:45+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T13:20:28+00:00

  Đáp án:

  a. 250J

  b. v = 0m/s 

  Giải thích các bước giải:

  a. Cơ năng của vật là:

  \[{{\rm{W}}_c} = mg{h_o} = 5.10.5 = 250J\]

  b. Vì 5m là độ cao ban đầu của vật nên tại đó vận tốc vật bằng 0.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )