Một vật có m = 3 kg đặt trên mặt bàn cách mặt đất 2m Trần là 3 m tính thế năng của vật khi a chọn mốc tính thế năng tại mặt bàn b chọn mốc tính thế nă

Question

Một vật có m = 3 kg đặt trên mặt bàn cách mặt đất 2m Trần là 3 m tính thế năng của vật khi
a chọn mốc tính thế năng tại mặt bàn
b chọn mốc tính thế năng tại mặt sàn
c chọn mốc tính thế năng tại trần nhà

in progress 0
Amara 2 tháng 2021-10-01T00:48:16+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:49:38+00:00

  Đáp án:

   a. 0

  b. 60J

  c. -90J

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}
  a.z = 0\\
  {{\rm{W}}_t} = mgz = 0\\
  b.z = 2m\\
  {{\rm{W}}_t} = mgz = 3.10.2 = 60J\\
  c.z =  – 3m\\
  {{\rm{W}}_t} = mgz = 3.10.\left( { – 3} \right) =  – 90J
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )