Một vật có m=5kg được kéo đều trên quãng đường 4m lên mặt phẳng nghiêng 37o ( góc nghiêng 37o so với phương ngang). Hệ số ma sát trượt

Question

Một vật có m=5kg được kéo đều trên quãng đường 4m lên mặt phẳng nghiêng 37o ( góc nghiêng 37o so với phương ngang). Hệ số ma sát trượt trên mặt phẳng nghiêng là 0,25.Lấy g=10m/s2.Tính công của trọng lực,của ma sát, của lực kéo

in progress 0
Kylie 5 ngày 2021-10-22T07:44:12+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T07:45:48+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  {A_F} = 160,296J\\
  {A_{ms}} = 12,5J\\
  {A_P} = 120,363J
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

   công của trọng lực:

  A=Ph=P.s.sin37=10.5.4.sin37=120,363J

  \(\begin{array}{l}
  \vec P + \vec F + \vec N + {{\vec F}_{ms}} = \vec 0\\
   + Oy:\\
  N = P\cos 37\\
   + Ox:\\
  F – {F_{ms}} – P\sin 37 = 0\\
  F = \mu .P\cos 37 + P\sin 37 = 0,25.5.10.\cos 37 + 5.10.\sin 37 = 40,74N\\
  {A_F} = F.s = 40,074.4 = 160,296J\\
  {A_{ms}} = {F_{ms}}s.\cos 180 = 0,25.10.5.\cos 180 = 12,5J
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )