Một vật có thể tích 0,08 m3 được thả vào một bể nước thấy nửa vật bị chìm trong nước , phần còn lại nổi lên mặt nước . Tính : a) Lực đẩy Ác-si-mét tác

Question

Một vật có thể tích 0,08 m3 được thả vào một bể nước thấy nửa vật bị chìm trong nước , phần còn lại nổi lên mặt nước . Tính :
a) Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật
b) Trọng lượng riêng của chất làm nên vật . Biết trọng lượng riêng của nước là 10000(N/m3)

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-10-24T20:05:34+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T20:06:44+00:00

  a) Thể tích phần chìm là 

  0,08:2=0,04(m³)

  Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật là:

  d.V=10000.0,04=400(N)

  b) Gọi trọng lượng riêng của chất làm nên vật là d

  Ta có:P=Fa

  =>0,08.d=400

  =>d=5000(N/m³)

  CHÚC BN HỌC TỐT NHOA ????????????

   

   

  0
  2021-10-24T20:07:00+00:00

  a) Thể tích phần chìm là: $0,08/2=0,04(m^3)$

      Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật là: $F=d.V=10000.0,04=400(N)$

  b) Gọi trọng lượng riêng của chất làm nên vật là $d$

  Có: $P=Fa$

  Suy ra: $0,08.d=400$

  Suy ra: $d=5000(N/m^3)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )