một vật có trọng lượng 10 niutơn được treo vào giữa một sợi dây có hai đầu cố định thì phương của hai sợi dây hợp với nhau một góc 120 độ tìm lực căng

Question

một vật có trọng lượng 10 niutơn được treo vào giữa một sợi dây có hai đầu cố định thì phương của hai sợi dây hợp với nhau một góc 120 độ tìm lực căng của hai sợi dây OA và OB.

in progress 0
Harper 3 tuần 2021-08-20T05:19:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:20:42+00:00

  Đáp án:T=10N

   

  Giải thích các bước giải:

   Hai phần sợi dây đối xứng và hợp với phương ngang góc $30^o$ (Cái này vẽ hình ra sẽ rõ)

  Cân bằng lực theo phương thẳng đứng cho mình:

    $2T\sin{30}$=P

  =) T=$\dfrac{P}{2sin30}$=$\dfrac{10}{2.$\dfrac{1}{2}$}$=10N

    CHÚC BẠN HỌC TỐT!              

  0
  2021-08-20T05:21:02+00:00

  Đáp án:

   T=10N

  Giải thích các bước giải:
  \(P=10N;\alpha ={{120}^{0}}\)

  Lực căng mỗi dây : T

  Ta có vật nằm cân bằng:
  \(\begin{align}
    & 2\overrightarrow{T}+\overrightarrow{P}=\overrightarrow{0}\Rightarrow P=2.T.cos\frac{\alpha }{2} \\ 
   & \Rightarrow T=\frac{10}{2.cos60}=10N \\ 
  \end{align}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )