một vật dạng AB cao 2cm đặt vuông góc với trục chính của 1 thấu kính hội tụ có tiêu cư 4cm vật đặt cách thấu kính 8 cm b, tính khoảng cách từ ảnh

Question

một vật dạng AB cao 2cm đặt vuông góc với trục chính của 1 thấu kính hội tụ có tiêu cư 4cm vật đặt cách thấu kính 8 cm
b, tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh

in progress 0
Lydia 26 phút 2021-09-11T11:30:01+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T11:31:43+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  d’ = 8cm\\
  h’ = 4cm
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  VÌ vật đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ nên:

  \(\begin{array}{l}
  \frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d’}} \Rightarrow \frac{1}{4} = \frac{1}{8} + \frac{1}{{d’}} \Rightarrow d’ = 8cm\\
  \frac{{h’}}{h} = \frac{{d’}}{d} \Rightarrow h’ = \frac{{d’.h}}{d} = \frac{{8.2}}{4} = 4cm
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )