Một vật được móc vào lực kế ở ngoài không khí lực kế chỉ 2,13N .Khi nhúng chìm vào trong nước lực kế chỉ 1,83N .Biết trọng lượng riêng của nước là 10

Question

Một vật được móc vào lực kế ở ngoài không khí lực kế chỉ 2,13N .Khi nhúng chìm vào trong nước lực kế chỉ 1,83N .Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3
a,Tính lực đẩy Ác -si-mét của nước tác dụng lên vật
b,Tính thể tích của vật

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-12-01T16:58:14+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T16:59:43+00:00

  Đáp án:

  a, Độ lớn lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật là:

  $F_A=2,13-1,83=0,3N$

  b, Vật bị nhúng chìm => $F_A=D_n.V$

  =>$V=\frac{F_A}{D_n}=\frac{0,3}{10000}=3.10^{-5}m3=30cm3$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )