Một vật được thả rơi tự do khơng vận tốc đầu lấy g bằng 10 mét trên giây tính quãng đường vật đi được quãng đường 8 m xác định thời gian cần thiết để

Question

Một vật được thả rơi tự do khơng vận tốc đầu lấy g bằng 10 mét trên giây tính quãng đường vật đi được quãng đường 8 m xác định thời gian cần thiết để vật rơi 45m cuối cùng

in progress 0
Liliana 6 ngày 2021-12-03T12:57:52+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T12:59:18+00:00

  Đáp án:

  $t=\dfrac 4{\sqrt{10}}$

  Giải thích các bước giải:

  ta có $s=gt^2/2$

  thay s=8m ta tìm được $t=\dfrac 4{\sqrt{10}}$

  còn thời gian để vật rơi 45 m cuối cùng thì đề cần phải cho độ cao thả vật nhé e

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )