Một vật giao động điều hòa có vận tốc thay đổi theo qui luật: v=10picos(2pi t + pi/6) cm/s. thời điểm vật đi qua vị trí x=-5cm là

Question

Một vật giao động điều hòa có vận tốc thay đổi theo qui luật: v=10picos(2pi t + pi/6) cm/s. thời điểm vật đi qua vị trí x=-5cm là

in progress 0
Nevaeh 2 tuần 2021-08-30T16:55:50+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T16:57:44+00:00

  Đáp án:

  $t = \dfrac{2}{3} + k\left( s \right)$ 

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình li độ của vật:

  $\begin{array}{l}
  v = 10\pi \cos \left( {2\pi t + \dfrac{\pi }{6}} \right)\\
   \Rightarrow x = 5\cos \left( {2\pi t + \dfrac{\pi }{6} – \dfrac{\pi }{2}} \right) = 5\cos \left( {2\pi t – \dfrac{\pi }{3}} \right)cm
  \end{array}$

  Thời điểm vật đi qua vị trí x = – 5cm là:

  $\begin{array}{l}
  x = 5\cos \left( {2\pi t – \dfrac{\pi }{3}} \right) =  – 5\\
   \Leftrightarrow \cos \left( {2\pi t – \dfrac{\pi }{3}} \right) =  – 1\\
   \Rightarrow 2\pi t – \dfrac{\pi }{3} = \pi  + k2\pi \\
   \Leftrightarrow t = \dfrac{2}{3} + k\left( s \right)
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )