Một vật m = 1kg ném xuống thẳng đứng ở độ cao 10m với v = 5m/s, g = 10m/s2. Cơ năng toàn phần sẽ là

Question

Một vật m = 1kg ném xuống thẳng đứng ở độ cao 10m với v = 5m/s, g = 10m/s2. Cơ năng toàn phần sẽ là

in progress 0
Iris 3 tháng 2021-09-20T09:52:17+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:53:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:W(cơ năng)=W(động năng)+W(thế năng)

                                    ⇔W(cơ năng)=(1/2×m×v²)+m×g×z

                                    ⇔W(cơ năng)=1/2×1×5²+1×10×10=112,5(J)

   

  0
  2021-09-20T09:54:16+00:00

  W=Wđ+Wt

     =1/2 m. v²+mgz

     =1/2. 1. 5²+1.10. 10

  –>W=112,5 J

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )