Một vật nặng 300kg, nâng lên độ cao 1,2m. Đặt một tấm ván dài 3,6m, dùng lực kéo 1250N a) Tính công để đưa vật lên sàn b) Tính công để đưa vật lên bằn

Question

Một vật nặng 300kg, nâng lên độ cao 1,2m. Đặt một tấm ván dài 3,6m, dùng lực kéo 1250N
a) Tính công để đưa vật lên sàn
b) Tính công để đưa vật lên bằng mặt phẳng nghiêng
c) Tính lực ma sát

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-11-13T05:55:32+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T05:56:53+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  A = 3600J\\
  b.\\
  A’ = 4500J\\
  c.\\
  {F_{ms}} = 250N
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  A = Ph = 10m.h = 10.300.1,2 = 3600J\\
  b.\\
  A’ = Fs = 1250.3,6 = 4500J\\
  c.\\
  A’ = A + {A_{ms}}\\
  {A_{ms}} = A’ – A = 4500 – 3600 = 900J\\
  {F_{ms}} = \frac{{{A_{ms}}}}{s} = \frac{{900}}{{3,6}} = 250N
  \end{array}\)

  0
  2021-11-13T05:57:28+00:00

  Đáp án

  a.A=3600Jb.A′=4500Jc.Fms=250N

  Giải thích các bước giải:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )