Một vật ném ngang ở độ cao 20m và chạm đất có v =25m/s g =10m/s . Tìm vận tốc đầu thả vật.

Question

Một vật ném ngang ở độ cao 20m và chạm đất có v =25m/s g =10m/s . Tìm vận tốc đầu thả vật.

in progress 0
Faith 1 tuần 2021-12-03T23:32:32+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:34:21+00:00

  Đáp án:

  15m/s

  Giải thích các bước giải:

  Vector vận tốc tiếp đất bao gồm hai vector

  vector vận tốc ném ngang và vector vận tốc thẳng đứng

  vận tốc theo phương thẳng dứng có giá trị là $V_{đứng}=\sqrt{2.10.20}=20m/s$

  Dùng pytago ta có $V_{ngang}=\sqrt{25^2-20^2}=15m/s$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )