một vật ném từ mặt đất lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu là 10 m/s bỏ qua mọi lực cản của môi trường và lấy g =10 m/ s2 .Khi vật lên đến

Question

một vật ném từ mặt đất lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu là 10 m/s bỏ qua mọi lực cản của môi trường và lấy g =10 m/ s2 .Khi vật lên đến độ cao bằng 2/3 độ cao cực đại so với nơi ném thì có vận tốc bằng bao nhiêu

in progress 0
Eloise 16 phút 2021-09-11T12:13:47+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T12:14:58+00:00

  Đáp án:

  5,77m/s

  Giải thích các bước giải:

   Chọn mốc thế năng tại vị trí ném

  Vận tốc khi ật lên đến độ cao bằng 2/3 độ cao cực đại so với nơi ném

  \[\begin{array}{l}
  h = \frac{{2{h_{max}}}}{3}\\
   \Rightarrow mgh = \frac{2}{3}mg{h_{max}}\\
   \Rightarrow {{\rm{W}}_t} = \frac{2}{3}{\rm{W}}\\
  {{\rm{W}}_t} + {{\rm{W}}_d} = {\rm{W}}\\
   \Rightarrow {{\rm{W}}_d} = \frac{{\rm{W}}}{3}\\
   \Rightarrow \frac{1}{2}m{v^2} = \frac{1}{3}.\frac{1}{2}mv_0^2\\
   \Rightarrow v = \frac{{{v_0}}}{{\sqrt 3 }} = \frac{{10}}{{\sqrt 3 }} = 5,77m/s
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )