Một vật rơi tự do từ độ cao 15m, g=9.8m/s^2. a, Tính thời gian để vật chạm đất? b, Tính vận tốc lúc vừa chạm đất? GIÚP MÌNH NHA MN!!!

Question

Một vật rơi tự do từ độ cao 15m, g=9.8m/s^2. a, Tính thời gian để vật chạm đất? b, Tính vận tốc lúc vừa chạm đất?
GIÚP MÌNH NHA MN!!!

in progress 0
Jade 5 ngày 2021-09-01T03:34:32+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T03:36:24+00:00

  Đáp án:

  a. t = 1,732s

  b. v = 17,32m/s 

  Giải thích các bước giải:

  a. Thời gian để vật chạm đất là:

  $h = \frac{1}{2}g{t^2} \Rightarrow t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}}  = \sqrt {\frac{{2.15}}{{10}}}  = 1,732s$

  b. Vận tốc lúc vừa chạm đất:

  $v = gt = 10.1,732 = 17,32m/s$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )