Một vật sáng AB hình mũi trên được đặt vuông góc với trục chính và trước một thấu kính ( A nằm trên trục chính). Qua thấu kính vật sáng AB cho ảnh thậ

Question

Một vật sáng AB hình mũi trên được đặt vuông góc với trục chính và trước một thấu kính ( A nằm trên trục chính). Qua thấu kính vật sáng AB cho ảnh thật A’B’ nhỏ hơn vật
a) Thấu kính này là thấu kính gì ? Vì sao ? Dựng ảnh của vật AB
b) Cho OA=d=24cm ; OF=OF’=10cm , AB=2cm. Tính độ lớn của ảnh A’B’ và A’O

in progress 0
Rose 1 năm 2021-10-09T02:47:07+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T02:48:42+00:00

  Đáp án:

  a)
  là thấu kính hội tụ .Vì cho ảnh thật b)
  đề cho: AO=d=24 cm; f=10cm ta có : 1/f=(1/d)+(1/d’) ->1/10=1/24+1/d’ ->A’O=d’=120/7 tam giác A’B’O~ tam giác ABO -> A’B’/AB=A’0/AO -> A’B’/AB=(120/7)/24=5/7 vậy ảnh lớn gấp 5/7 vật

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )