Một vật trượt khôbg vận tốc đầu từ đỉnh của một mặt phẳng nghiêng có độ cao 5 m. Bỏ qua ma sát trên mặt phẳng nghiêng. Đến cuối mặt phẳng nghiêng, vật

Question

Một vật trượt khôbg vận tốc đầu từ đỉnh của một mặt phẳng nghiêng có độ cao 5 m. Bỏ qua ma sát trên mặt phẳng nghiêng. Đến cuối mặt phẳng nghiêng, vật tiếp tục chuyển động trên đường nằm ngang, do có ma sát nên vật chỉ đi được đoạn đường 20 m thì dừng lại.
a) Tính vận tốc của vật ở cuối mặt phẳng nghiêng
b) Tính hệ số ma sát trên đường nằm ngang

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-11-13T06:27:05+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T06:28:07+00:00

  Đáp án:

   10m/s

  Giải thích các bước giải:

   1. Bảo toàn cơ năng ở đỉnh và chân mặt phẳng nghiêng:

  \(\begin{array}{l}
  mgh = \frac{1}{2}m{v^2}\\
   \Rightarrow v = \sqrt {2gh}  = 10m/s
  \end{array}\)

  2. Hệ số ma sát:

  \(\begin{array}{l}
  a = \frac{{{v^2} – v_0^2}}{{2s}} = \frac{{0 – {10^2}}}{{2.20}} =  – 2,5m/{s^2}\\
   – {F_{ms}} = ma \Leftrightarrow  – \mu mg = ma\\
   \Rightarrow \mu  = \frac{{ – a}}{g} = \frac{{2,5}}{{10}} = 0,25
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )