một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh A của mặt phẳng nghiêng AB rồi tiếp tục dựa trên mặt phẳng ngang .biết AH = 1,5m ,hệ số ma sát trên cả hai đoạ

Question

một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh A của mặt phẳng nghiêng AB rồi tiếp tục dựa trên mặt phẳng ngang .biết AH = 1,5m ,hệ số ma sát trên cả hai đoạn đường là u lấy g = 10 , (dùng phương pháp định luật bảo toàn để giải bài toán)
A, khi hệ số MST=0 tính vận tốc của vật khi vật trượt đến B
B, khi hệ số MST= 0,2 tính khoảng cách BC, biết vật trượt đến C thì dừng lại cho rằng khi qua B độ lớn vận tốc không đổi
C,trên mặt phẳng nghiêng AB ,hệ số MST= 0 khi cơ năng bằng hai lần thế năng thì vật có vận tốc bằng bào nhiêu

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-09T16:25:11+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T16:26:20+00:00

  Đáp án:

  a) 

  \[\sqrt {30} m/s\]

  b) 7,5m

  c) 

  \[\sqrt {15} m/s\]

  Giải thích các bước giải:

  a) Bảo toàn cơ năng tại B:

  \[mgAH = \dfrac{1}{2}m{v^2} \Rightarrow v = \sqrt {2g.AH}  = \sqrt {30} m/s\]

  b) Định luật biến thiên cơ năng:

  \[0 – \dfrac{1}{2}m{v^2} =  – mg\mu .BC \Rightarrow BC = \dfrac{{{v^2}}}{{2g\mu }} = 7,5m\]

  c) Khi cơ năng = 2 lần thế năng thì động năng = 1/2 cơ năng

  Bảo toàn cơ năng:

  \[\dfrac{1}{2}mv{‘^2} = \dfrac{{mgAH}}{2} \Rightarrow v’ = \sqrt {g.AH}  = \sqrt {15} m/s\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )