Một viên bi lăn nhanh dần đều từ đỉnh một máng nghiêng với v0=0,a=0,5m/s.Sau bao lâu viên bi đạt v=2,5m/s ?

Question

Một viên bi lăn nhanh dần đều từ đỉnh một máng nghiêng với v0=0,a=0,5m/s.Sau bao lâu viên bi đạt v=2,5m/s ?

in progress 0
Mary 2 tuần 2021-11-24T09:39:20+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:41:01+00:00

  Đáp án:

   t=5s

  Giải thích các bước giải:

  \(t = \frac{{v – {v_0}}}{a} = \frac{{2,5}}{{0,5}} = 5s\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )