một viên đạn được bắn ra theo phương ngang. gia tốc trọng trường là 10m/s^2, vânn tốc ban đầu là 40m/s. Sau bao lâu thì vecto vận tốc của viên đạn hợp

Question

một viên đạn được bắn ra theo phương ngang. gia tốc trọng trường là 10m/s^2, vânn tốc ban đầu là 40m/s. Sau bao lâu thì vecto vận tốc của viên đạn hợp với phương ngang một góc 45 độ?

in progress 0
Arianna 1 tháng 2021-08-11T10:06:50+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:07:50+00:00

  Đáp án:

  \(t = 4s\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \tan 45 = \dfrac{{{v_y}}}{{{v_x}}}\\
   \Rightarrow {v_y} = {v_x}\\
   \Rightarrow gt = {v_0}\\
   \Rightarrow t = \dfrac{{{v_0}}}{g} = \dfrac{{40}}{{10}} = 4s
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )