Một viên đạn khối lượng m = 30 g tăng tốc trong nòng súng với gia tốc 24000 m/s2. Nòng súng dài 70 cm. Tính động năng của đạn khi ra khỏi nòng súng. (

Question

Một viên đạn khối lượng m = 30 g tăng tốc trong nòng súng với gia tốc 24000 m/s2. Nòng súng dài 70 cm. Tính động năng của đạn khi ra khỏi nòng súng. (ĐS: 504 J)

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2021-10-14T07:18:27+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:19:39+00:00

  Đáp án:
  Thời gian Bình chọn
  Bình chọn tăng 0 Bình chọn giảm
  a) Động năng khi bắn đi : Wđ=12mv20=2250J.
  b) Vận tốc lúc điểm M : vM=v0cosα=300.12=150m/s.
  Động năng tại điểm M :  WđM=12mv2M=562,5J .
  c) Gọi WtM là thế năng khi ở M. Theo định luật bảo toàn cơ năng, ta có :
           Wđ=WđM+WtM⇒WtM=Wđ−WđM=1687,5J.
  Độ cao của viên đạn tại M : WtM=mghM⇒hM=3375m

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-14T07:19:45+00:00

  Đáp án:

   Wd = 504J

  Giải thích các bước giải:

  Độ lớn của lực là:

  \[ma = F = 0,03.24000 = 720N\]

  Áp dụng định lí biến thiên động năng ta có:

  \[{{\rm{W}}_d} – 0 = A = F.s = 720.0,7 = 504J\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )