Mức độ tập trung công nghiệp ở tdmnbb thấp do nguyên nhân nào chủ yếu

Question

Mức độ tập trung công nghiệp ở tdmnbb thấp do nguyên nhân nào chủ yếu

in progress 0
Ximena 2 tuần 2021-07-08T20:15:44+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:17:03+00:00

  Nguyên nhân chủ yếu do:

  sự hạn chế về vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, lao động, thị trường, cơ sở vật chất

  0
  2021-07-08T20:17:08+00:00

  Mức độ tập trung công nghiệp ở Trung du miền núi bắc bộ thấp do 

    -Địa hình đồi núi gây khó khăn vc ik lại

    -Cơ sở vật chất thiếu thốn

    -Chưa tập trung nhìu nguồn vốn đầu tư

    -Trình độ chưa phát triển

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )