Mục tiêu chính trong cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế là gì? Mình sẽ vote cho ai trả lời đúng 5 sao.

Question

Mục tiêu chính trong cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế là gì?
Mình sẽ vote cho ai trả lời đúng 5 sao.

in progress 0
Autumn 3 tháng 2021-09-08T11:15:46+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-08T11:16:48+00:00

    Phái chủ chiến luôn nuôi hi vọng giành lại chủ quyền khi có điều kiện: Tôn Thất Thuyết  ra sức xây dựng lực lượng, tích trữ lương thảo, khí giới,… đưa Ưng Lịch lên ngôi (vua Hàm Nghi).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )