Mũi tên được bắn từ cái cung có cơ năng tồn tại ở dạng nào

Question

Mũi tên được bắn từ cái cung có cơ năng tồn tại ở dạng nào

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-10-16T01:44:52+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T01:46:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:Khi kéo cung sẽ tạo ra thế năng đàn hồi ở cánh cung, khi thả ra sẽ chuyển thành động năng ở mũi tên. Như vậy thế năng đàn hồi đã chuyển hóa thành động năng.

   

  0
  2021-10-16T01:46:49+00:00

  Đáp án:thế năng đàn hồi khi thả ra thì trở thành động năng

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )