muốn đặt lề phải của bảng tính, ta chọn: A. bottom align B.top align C. align left D

Question

muốn đặt lề phải của bảng tính, ta chọn:
A. bottom align B.top align C. align left D.align right

in progress 0
Kaylee 1 năm 2021-07-17T17:25:22+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T17:26:38+00:00

  A: bottom  align (căn thẳng lề dưới, mình cũng không biết căn kiểu gì)

  B: top align (căn thẳng lề trên, mình cũng không biết căn kiểu gì)

  C: align left (căn thẳng lề trái)

  D: align right (căn thẳng lề phải)

  `=>“D`

  0
  2021-07-17T17:27:17+00:00

  D.align right

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )