My daught always ( have) English lessons on Mondays

Question

My daught always ( have) English lessons on Mondays

in progress 0
Josephine 3 tuần 2021-08-18T22:31:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:33:55+00:00

  My daught always has English lessons on Mondays.

                                  cho mình câu trả lời hay nhất với ạ                                    

  0
  2021-08-18T22:33:57+00:00

  Trả lời:

  My daught always has English lessons on Mondays.

  Bonus: Đây là hành động thường xuyên nên ta dùng thì HTĐ để miêu tả

  Chúc bn hok tốt!!! Xin CTLHN!!!

    ~YOONMIN FOREVER~  

  $\text{#BTS}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )