My father (visit) __ Sapa next week . I ( go)___ to singapore three times. Giúp với !!!!!!!!!!!!!!!!!

Question

My father (visit) __ Sapa next week .
I ( go)___ to singapore three times.
Giúp với !!!!!!!!!!!!!!!!!

in progress 0
Adeline 2 tuần 2021-09-09T13:59:50+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:00:54+00:00

  `1.` will visit

  `->` Có next week là dấu hiệu thì tương lai đơn

  `2.` have gone

  `->` three times là dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành.

  0
  2021-09-09T14:01:49+00:00

  1. will visit ( Chia theo thì tương lai đơn; Dấu hiệu: next week )

  2. have gone ( Chia theo HTHT; Dấu hiệu: three times { Chỉ đi đc mấy lần, đùng nhầm với three times a week nhé)

  Xin hay nhất !!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )