My mother — a sink note for me yesterday

Question

My mother …….. a sink note for me yesterday

in progress 0
Kinsley 1 năm 2021-10-01T11:51:25+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:53:16+00:00

  câu trả lời là bought

  vì có từ yesterday(ngày hôm qua) và là sự thật hiển nhiên nên động từ ở dạng quả khứ đơn nha

  0
  2021-10-01T11:53:23+00:00

  My mother  bought a sink note for me yesterday

  -> Mẹ tôi mua cho tôi 1 cuốn sổ vào ngày hôm qua 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )