My son(have/get)up early(prepare)his lesons

Question

My son(have/get)up early(prepare)his lesons

in progress 0
Elliana 5 tháng 2021-07-15T09:57:38+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:58:52+00:00

  My son has to get up early to prepare his lesons

  `->` My son (chủ ngữ ngôi thứ ba số ít) `->` chia has

  `->` have to V: phải làm gì

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  Cho mk xin ctlhn nha! Thanks nhìu!

  0
  2021-07-15T09:59:21+00:00

  My son(have/get)up early(prepare)his lesons

  My son has to get up early to prepare his lesons

  My son : số ít nên have sẽ chuyển thành has

  Has to : phải làm điều gì đó.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )