My teacher ___________________ us homework. A. often give B. is often give C. is often giving D. often gives

Question

My teacher ___________________ us homework.
A. often give
B. is often give
C. is often giving
D. often gives

in progress 0
Natalia 4 phút 2021-09-28T07:18:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T07:19:54+00:00

  My teacher ___________________ us homework.

  chọn: D. ofen gives ( vì đó là sự thật hiển nhiên nên chúng ta dùng HTĐ mà chỉ có câu D là đúng ngữ pháp => chọn D)

  Chúc bạn học tốt :3

  0
  2021-09-28T07:20:11+00:00

  $D$. often gives

  -> Giáo viên của tôi thường cho chúng tôi bài tập về nhà

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )