Năm ánh sáng có phải là đơn vị đo vận tốc ?

Question

Năm ánh sáng có phải là đơn vị đo vận tốc ?

in progress 0
Charlie 1 tháng 2021-08-07T19:46:58+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-07T19:48:29+00:00

    Đáp án:

     Năm ánh sáng không phải là đơn vị đo vận tốc

    Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )