Ném đường thẳng một vật khối lượng 100g từ độ cao 10 m so với mặt đất lên cao với vận tốc đầu bằng 20m/s .Bỏ qua sức cản không khí ,lấy g=10m/s.Chọn m

Question

Ném đường thẳng một vật khối lượng 100g từ độ cao 10 m so với mặt đất lên cao với vận tốc đầu bằng 20m/s .Bỏ qua sức cản không khí ,lấy g=10m/s.Chọn mốc thế năng tại mặt đất
a)Tìm độ cao cực đại mà vật đạt đc
b)Tìm vị trí và vận tốc ở nơi thế năng bằng 2 lần động năng
c)Tìm vận tốc khi chạm đât

in progress 0
Daisy 2 giờ 2021-09-09T14:06:41+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:08:08+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.{h_{\max }} = 30m\\
  b.h = 20m\\
  v = 10\sqrt 2 m/s\\
  c.{v_{\max }} = 10\sqrt 6 m/s
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Cơ năng của vật là:

  \({\rm{W}} = mgh + \frac{1}{2}m{v^2} = 0,1.10.10 + \frac{1}{2}.0,{1.20^2} = 30J\)

  Bảo toàn cơ năng:

  \(W = {W_{t\max }} = mg{h_{\max }} \Rightarrow 30 = 0,1.10{h_{\max }} \Rightarrow {h_{\max }} = 30m\)

  b.

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {W_t} = 2{W_d} \Rightarrow {W_t} = \frac{{2W}}{3} = \frac{{2{W_{t\max }}}}{3} \Rightarrow mgh = \frac{{2mg{h_{\max }}}}{3}\\
   \Rightarrow h = \frac{{2{h_{\max }}}}{3} = \frac{{2.30}}{3} = 20m\\
  {W_t} = 2{W_d} \Rightarrow mgh = 2.\frac{1}{2}m{v^2} \Rightarrow 10.20 = {v^2} \Rightarrow v = 10\sqrt 2 m/s
  \end{array}\)

  c.

  Bảo toàn cơ năng:

  \(W = {W_{d\max }} = \frac{1}{2}mv_{\max }^2 \Rightarrow 30 = \frac{1}{2}.0,1.v_{\max }^2 \Rightarrow {v_{\max }} = 10\sqrt 6 m/s\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )