Nếu 2 quả cầu kim loại giống hệt nhau, tích điện q1 q2. Cho chúng tiếp xúc nhau, sau đó tách chúng ra thì điện tích là q1′ q2′ được tính như thế nào?

Question

Nếu 2 quả cầu kim loại giống hệt nhau, tích điện q1 q2. Cho chúng tiếp xúc nhau, sau đó tách chúng ra thì điện tích là q1′ q2′ được tính như thế nào?

in progress 0
Kaylee 1 tuần 2021-12-04T16:46:02+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-04T16:48:01+00:00

    + Ban đầu hai quả cầu kim loại giống hệt nhau, tích điện \({q_1};{q_2}\)

    + Cho chúng tiếp xúc nhau sau đó tách ra thì điện tích hai quả cầu khi đó là:

    \({q_1}’ = {q_2}’ = {{{q_1} + {q_2}} \over 2}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )