Nêu các bước để tạo bảng cô đọng

Question

Nêu các bước để tạo bảng cô đọng

in progress 0
Mackenzie 1 tháng 2021-08-07T18:29:25+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:31:13+00:00

  Các bước để tạo bảng là:

  B1: Table -> Insert -> Table.

  B2: Chọn số cột và số hàng -> Insert.

  0
  2021-08-07T18:31:23+00:00

  Các bước tạo bảng: 

  B1: Chọn biểu tượng Insert Table trên thanh công cụ chuẩn

  B2: Nhấn giữ trái chuột và di chuyển chuột để chọn số hàng, số cột cho bảng rồi thả nút trái chuột. Khi đó ta được bảng với số dòng và số cột mà chúng ta đã chọn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )