Nêu các kết luận về sự nở vì nhiệt của chất khí, lỏng.

Question

Nêu các kết luận về sự nở vì nhiệt của chất khí, lỏng.

in progress 0
Eva 2 tháng 2021-10-26T05:42:50+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T05:44:13+00:00

  Kết luận về sự nở vì nhiệt của chất khí, lỏng là :

  Các chất rắn, lỏng nở vì nhiệt khác nhau.

  Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

  Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

  Các chất rắn, lỏng, khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

   

  0
  2021-10-26T05:44:49+00:00

  Đáp án:

  Các chất rắn, lỏng nở vì nhiệt khác nhau.

  _Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

  _Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

  _Các chất rắn, lỏng, khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )