nêu cách xác định phương hướng trên bản đồ?

Question

nêu cách xác định phương hướng trên bản đồ?

in progress 0
Madelyn 3 tuần 2021-08-16T16:56:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:57:29+00:00

  Dựa vào kinh tuyến và vĩ tuyến.

  Trên kinh tuyến là Bắc, dưới kinh tuyến là Nam, bên phải vĩ tuyến là Đông, bên trái vĩ tuyến là Tây.

  0
  2021-08-16T16:57:44+00:00

  – Xác định nhờ hệ thống kinh, vĩ tuyến trên bản đồ

  – Nến bản đồ không có hệ thống kinh, vĩ tuyến thì bạn buộc phải dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc để xác định hướng Bắc rồi sau đó xác đinh các hướng còn lại

  Cụ thể:

  – Phía trên: Hướng Bắc

  – Phía dưới: Hướng Nam

  – Bên trái: Hướng Tây

  – Bên phải: Hướng Đông

  – Ngoài ra còn có các hướng phụ như Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Đông Nam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )