Nêu công thức thì tương lai tiếp diễn

Question

Nêu công thức thì tương lai tiếp diễn

in progress 0
Kylie 3 tháng 2021-09-10T07:06:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T07:08:43+00:00

  + S + will + be + Ving.

  –  S + will not/won’t + be + Ving.

  ?  Will + s+ be + Ving?

  VD I won’t be staying at home at this time tomorrow.(Tôi sẽ không ở nhà vào giờ này ngày mai)

  0
  2021-09-10T07:08:44+00:00

  Chúc bạn học tốt!!!

  thì tương lai tiếp diễn.

  ⇒S + will + be + Ving. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )