Nêu đặc điểm kinh tế các nước đông nam á Giúp mjk vs

Question

Nêu đặc điểm kinh tế các nước đông nam á
Giúp mjk vs

in progress 0
Cora 1 giờ 2021-09-07T10:49:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:50:39+00:00

  Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á là :

  Các nước đang tiến hành công nghiệp hóa do có sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ngành công nghiệp ngày càng đóng góp nhiều hơn vào hơn vào GDP (tổng sản phẩm quốc nội) của từng quốc gia. Kinh tế phát triển chưa vững chắc vì dễ bị ảnh hưởng từ các tác động bên ngoài, môi trường chưa được chú ý bảo vệ trong quá trình phát triển kinh tế đất nước,… của từng quốc gia. Kinh tế phát triển chưa vững chắc vì dễ bị ảnh hưởng từ các tác động bên ngoài, môi trường chưa được chú ý bảo vệ trong quá trình phát triển kinh tế đất nước,…

  0
  2021-09-07T10:51:09+00:00

  Các nước trong khu vực có nền kinh tế đang phát triển, hoạt động sản xuất nông nghiệp vẫn là chủ yếu. Ân Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất Nam Á, đã xây dựng được một nền công nghiệp hiện đại, có nhiều ngành đạt trình độ cao, xếp thứ 10 trên thế giới về giá trị sản lượng công nghiệp. Sản xuất nông nghiệp đạt nhiều thành tựu nhờ cuộc “cách mạng xanh, cách mạng trắng”.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )