Nêu khái niệm về sự chuyển thể của các chất , Đặc điểm về nhiệt độ khi các chất chuyển thể

Question

Nêu khái niệm về sự chuyển thể của các chất , Đặc điểm về nhiệt độ khi các chất chuyển thể

in progress 0
Quinn 2 tuần 2021-07-12T10:47:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:49:10+00:00

  -Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của các chất gọi là sự nóng chảy.

  -Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của các chất gọi là sự đông đặc.

  Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi.

  -Trong suốt thời gian đông đặc nhiệt độ của vật không thay đổi.

  0
  2021-07-12T10:49:17+00:00

  khái niệm về sự chuyển thể của các chất

  – Quá trình chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng: sự nóng chảy

  – Quá trình chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn: sự đông đặc

  – Với mỗi áp suất nhất định, chất rắn kết tinh có một nhiệt độ nóng chảy không đổi

  – Các chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định

  Đặc điểm về nhiệt độ khi các chất chuyển thể  ( cái này lớp 10, chỉ hỏi anh đc câu trên thui)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )