Nếu là nhà sản xuất kinh doanh, em sẽ thực hiện những giải pháp nào để có nhiều lãi?

Question

Nếu là nhà sản xuất kinh doanh, em sẽ thực hiện những giải pháp nào để có nhiều lãi?

in progress 0
Peyton 2 tháng 2021-08-05T17:55:44+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-05T17:57:14+00:00

    → Em sẽ tích cực tăng cường chính sách đổi mới và những sản phẩm ngày càng chất lượng để lấy lòng tin của người tiêu dùng và nhà phân phối. Từ đó, sản phẩm của mình sẽ tự tăng lãi vì đã lấy được lòng tin của người tiêu dùng và nhà phân phối làm tăng lợi nhuận.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )