Nêu mối quan hệ của cường độ dòng điện Nêu mối quan hệ của hiệu điện thế

Question

Nêu mối quan hệ của cường độ dòng điện
Nêu mối quan hệ của hiệu điện thế

in progress 0
Eliza 3 tuần 2021-07-12T10:30:25+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:31:41+00:00

  Đáp án:

  – Mắc song song : 

  + I=I1+I2

  + U=U1+U2

  – Mắc nối tiếp :

  + I=I1=I2

  + U=U1=U2

   

  Giải thích các bước giải:

  – Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện chính thì bằng cường độ các mạch nối : I = I1 = I2  
  Trong đoạn mạch mắc song song, cường độ dòng điện chính bằng tổng cường độ các đoạn mạch rẽ : I = I1 + I2 + 

  – Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, hiệu điện thế đặt vào hai đầu dòng điện chính bằng tổng các hiệu điện thế các thành phần : U = U1 + U2 
  Trong đoạn mạch mắc song song, hiệu điện thế là như nhau trên toàn mạch : U = U1 = U2 

   

  0
  2021-07-12T10:31:41+00:00

  * Mối quan hệ của cường độ dòng điện:

  – Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện chính thì bằng cường độ các mạch nối (I = $I_{1}$ = $I_{2}$ = $I_{3}$ ….)
  – Trong đoạn mạch mắc song song, cường độ dòng điện chính bằng tổng cường độ các đoạn mạch rẽ (I = $I_{1}$ + $I_{2}$ + $I_{3}$ …)

  * Mối quan hệ của hiệu điện thế:

  – Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, hiệu điện thế đặt vào hai đầu dòng điện chính bằng tổng các hiệu điện thế các thành phần (U = $U_{1}$ + $U_{2}$ + $U_{3}$ ….)
  – Trong đoạn mạch mắc song song, hiệu điện thế là như nhau trên toàn mạch (U = $U_{1}$ = $U_{2}$ = $U_{3}$ ….)

  * XIN: vote + cảm ơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )