Nêu một số công trình hợp tác giữa nước ta và các nước trên thế giới đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần làm tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm n

Question

Nêu một số công trình hợp tác giữa nước ta và các nước trên thế giới đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần làm tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân

in progress 0
Adeline 1 tháng 2021-08-05T15:50:01+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:51:16+00:00

  – Cầu Bãi Cháy

  – Cầu Thăng Long

  – Khu chế xuất lọc dầu Dung Quất

  – Cầu Mỹ Thuận

  – Thủy điện Hòa Bình

  0
  2021-08-05T15:51:47+00:00

  – Cầu Mỹ Thuận

  – Cầu Bãi Cháy

  – Cầu Thăng Long

  – Thủy điện Hòa Bình

  – Khu chế xuất lọc dầu Dung Quất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )