nêu những thành tựu của nền kinh tế Trung Quốc

Question

nêu những thành tựu của nền kinh tế Trung Quốc

in progress 0
Autumn 1 tháng 2021-08-05T15:40:05+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:41:07+00:00

  những thành tựu của nền kinh tế Trung Quốc là:

  +nền nông nghiệp phát triển cực kì nhanh , tương đối toàn diện

  => giải quyết được vấn đề lương thực cho gần 1,3 tỉ người

  +Có một số ngành hiện đại như : điện tử, cơ khí chính xác ,nguyên tử,….

  +Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định

  +sản lượng của các ngành như : lương thực, than, điện năng,. đứng đầu TG

  Học tốt

  0
  2021-08-05T15:41:24+00:00

  – Tư tưởng:
       + Nho giáo giữ vai trò quan trọng trong hệ tư tưởng phong kiến là công cụ tinh thần bảo vệ chế độ phong kiến.
       + Phật giáo cũng thịnh hành, nhất là thời Đường
  – Sử học
       + Bộ Sử kí của Tư Mã Thiên
       + Thời Đường, Sử quán được thành lập
  – Văn học
       + Thơ phát triển mạnh dưới thời Đường với nhiều nhà thơ nổi tiếng: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị,…
       + Tiểu thuyết phát triển mạnh thời Minh – Thanh: Tây Du Kí của Ngô Thừa Ân, Thủy Hử của Thi Nại Am, Tam QUốc chí của La Quán Trung, Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần,…
  – Các lĩnh vực Toán, Thiên văn học , Y dược cũng đạt nhiểu thành tựu: Cửu chương toán thuật, Bản thảo cương mục,…
  – Về kĩ thuật: 4 phát minh lớn là giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng.
  – Kiến trúc: Vạn lí trường thành, cung điện, tượng Phật,….
  Ấn Độ
  Kinh tế nhà nước dần phát huy tốt hơn vai trò chủ đạo 
  Hệ thống doanh nghiệp nhà nước từng bước được cơ cấu lại, cổ phần hóa theo Luật Doanh nghiệp và đang giảm mạnh về số lượng.
  Kinh tế tập thể bước đầu được đổi mới, các hình thức hợp tác kiểu mới được hình thành phù hợp hơn với cơ chế thị trường.
  Kinh tế tư nhân tăng nhanh về số lượng, từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh, giải quyết việc làm, đóng góp ngày càng lớn vào GDP.
  Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã có những đóng góp quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết việc làm và xuất khẩu.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT 

  CHO MÌNH XIN CTLHN NHA

  CẢM ƠN

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )