Nêu nội dung quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Question

Nêu nội dung quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

in progress 0
Maria 3 tháng 2021-09-05T18:08:17+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:09:42+00:00

  – Quyền lao động:

  + Công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động để học nghề, tìm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập.

  – Nghĩa vụ lao động:

  + Tự nuôi sống bản thân, gia đình

  + Tạo ra của cải, vật chất, tinh thần duy trì, phát triển đất nước.

  0
  2021-09-05T18:10:11+00:00

  Lao động là một nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Ai cũng phải tùy khả năng mình mà tự nguyện tự giác tham gia lao động, góp phần xây dựng nhà nước

  -Quyền lao động:

  +Công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động để học nghề, tìm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập.

  -Nghĩa vụ lao động:

  +Tự nuôi sống bản thân, gia đình

  +Tạo ra của cải, vật chất, tinh thần duy trì, phát triển đất nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )