Nếu nung nóng khí trong một bình kín lên thêm 423oC thì áp suất khí tăng lên 2,5 lần. Nhiệt độ của khí trong bình là

Question

Nếu nung nóng khí trong một bình kín lên thêm 423oC thì áp suất khí tăng lên 2,5 lần. Nhiệt độ của khí trong bình là

in progress 0
Allison 2 tháng 2021-07-25T21:46:43+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:47:49+00:00

  Đáp án:

   Nhiệt độ không khí trong bình là: 9 độ C

  Giải thích các bước giải:

  Vì bình kín nên thể tích(V) không đổi, ta có:

  $\frac{p1}{p2}$ =$\frac{T1}{T2}$ 

  p2=2,5p×1 ⇒ 2,5= T1 + 423 ÷ T1

  ⇒ 1,5= 423÷T1 ⇒ T1 =282K ⇒ t1 = 9 độ C

  Nhiệt độ không khí trong bình là: 9 độ C

  @Tuantuth23

  #Kun~

  *Cho mik xin ctlhn và 5 sao + 1 tim nhá, cảm ơn bạn nhiều :))

   

  0
  2021-07-25T21:48:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Vì bình kín nên V không đổi, ta có

  p2/p1 = T2/T1

  p2=2,5p1 => 2,5= T1 + 423 / T1

  => 1,5= 423/T1 => T1 =282K => t1 = 9 độ C

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )