nêu sự phân bố các lục địa,đại dương trên thế giới

Question

nêu sự phân bố các lục địa,đại dương trên thế giới

in progress 0
Melody 2 tháng 2021-10-10T07:56:26+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:58:07+00:00

  – Trền lớp vỏ Trái Đất có các đại dương và lục địa:

  + Phần lớn các lục địa đều tập trung ở nửa cầu Bắc: nửa cầu Bắc có 60,6% diện tích đại dương và 39,4% là lục địa.

  + Các đại dương phân bố chủ yếu ở nửa cầu Nam: nửa cầu Nam có 81% diện tích đại dương và chỉ có 19% là lục địa.

  – Có 6 lục địa và 4 đại dương lớn trên Trái Đất:

  + Các lục địa: Á- Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Nam Cực, Ô-xtrây-li-a

  + Các đại dương: Thái Bình Dương (lớn nhất), Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương.

  0
  2021-10-10T07:58:22+00:00

  – Trên Trái đất có những lục địa:

  • Lục địa Á – Âu
  • Lục địa Phi
  • Lục địa Bắc Mĩ
  • Lục địa Nam Mĩ
  • Lục địa Nam cực
  • Lục địa Ô-xtrây-li-a

  – Lục địa có diện tích bé nhất là lục địa Ô – xtrây – li – a. Lục địa này nằm ở nửa bán cầu Nam.

  – Lục địa có diện tích lớn nhất là Lục địa Á – Âu. Lục địa Á – Âu nằm ở nửa bán cầu Bắc.

  – Các lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam: Nam Cực và Ô – xtrây – li – a.

  – Các lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc: Á – Âu và Bắc Mĩ

  – Tên của bốn đại dương trên thế giới:

  • Thái Bình Dương
  • Đại Tây Dương
  • Ấn Độ Dương
  • Bắc Băng Dương

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )