nếu tính từ Hà Nội, vùng kinh bắc nằm ở hướng nào?

Question

nếu tính từ Hà Nội, vùng kinh bắc nằm ở hướng nào?

in progress 0
Harper 4 tuần 2021-08-17T06:24:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:25:27+00:00

  Nếu tính từ Hà Nội,vùng Kinh Bắc(gồm các tỉnh Bắc Giang,Bắc Ninh,…) sẽ nèm ở hướng Đông Bắc

  0
  2021-08-17T06:25:43+00:00

  nếu tính từ Hà Nội, vùng kinh bắc nằm ở hướng Băc  ở Hà Nội

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )