Nêu trách nhiệm của công dân đối với tài sản của người khác và tài sản của nhà nước. Liên hệ bản thân

Question

Nêu trách nhiệm của công dân đối với tài sản của người khác
và tài sản của nhà nước. Liên hệ bản thân

in progress 0
Quinn 2 tuần 2021-08-28T06:49:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T06:50:56+00:00

  – Không xâm phạm tài sản của cá nhân, tập thể, tổ chức và của nhà nước.

  – Xử sự đúng đắn khi nhặt được của rơi, vay mượn, làm hư hỏng tài sản người khác.

  Không được xâm phạm hoặc lấn chiếm, phá hoại hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân tài sản Nhà nước và lợi ích cộng cộng.

  – Khi được Nhà nước giao quản lí, sử dụng tài sản Nhà nước thì phải bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm, hợp lí, không được lợi dụng của công để làm việc tư.

  Liên hệ bản thân:

  + Giữ gìn và sử dụng tiết kiệm tài sản  của trường, lớp,…..

  + Không vứt rác bừa bãi ra sân trường và nơi công cộng

  + ……..

  0
  2021-08-28T06:51:06+00:00

  Công dân phải có trách nhiệm đối với tài sản của người khác, tôn trọng tài sản của nhà nước, và tự bảo vệ tài sản của mình.

  Em không phá tài sản của nhà trường, gia đình, xã hội

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )