nêu vấn đề khai thác rừng A-ma-don trang 138 ?

Question

nêu vấn đề khai thác rừng A-ma-don trang 138 ?

in progress 0
Margaret 4 tuần 2021-09-06T12:16:32+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T12:17:33+00:00

  Vai trò của rừng A-ma-dôn:

     + Nguồn dự trữ nước để điều hoà khí hậu cân bằng sinh thái toàn cầu.

     + Nguồn dự trữ sinh vật qúi giá.

      + Trong rừng có nhiều tài nguyên, khoáng sản.

     + Nhiều tiềm năng phát triển kinh tế.

      + Là lá phổi của hành tinh chiếm > 50%rừng mưa của toàn thế giới

   – Hiện nay đang bị khai thác bừa bãi, môi trường đang bị huỷ hoại dần, động vật bị giết ,……..

  – Hậu quả của khai thác rừng A-ma-dôn: Mất cân bằng hệ sinh thái, làm biến đổi khí hậu,…

  0
  2021-09-06T12:18:10+00:00

  Vai trò của rừng A-ma-dôn:

     + Nguồn dự trữ sinh vật qúi giá.

     + Nguồn dự trữ nước để điều hoà khí hậu cân bằng sinh thái toàn cầu.

     + Trong rừng có nhiều tài nguyên, khoáng sản.

     + Nhiều tiềm năng phát triển kinh tế.

   – Hiện trạng: Hiện nay đang bị khai thác bừa bãi, môi trường đang bị huỷ hoại dần…

  – Hậu quả của khai thác rừng A-ma-dôn: Mất cân bằng hệ sinh thái, làm biến đổi khí hậu,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )